Fandom

Magic Lantern Firmware Wiki

Unified/Install/CZ

< Unified | Install

328pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
*********************************************************
*                            *
* TOTO JE NEBEZPEČNÉ A MŮŽE TO POŠKODIT VÁŠ FOTOAPARÁT. *
*   POKUD SE ROZBIJE, USCHOVEJTE SI OBĚ ČÁSTI.    *
*                            *
*********************************************************

Pokud to pro Vás není přijatelné, přestaňte číst a smažte tento software dříve, než se Vás zmocní pokušení vyzkoušet jej na Vašem fotoaparátu.

English | Česky | Deutsch | Dutch | Español | Français | Italiano | Română | Russian | 简体中文 | 日本語

Důležité informace Edit

 • Paměťové karty EyeFi nebudou fungovat; budete muset použít karty SD / SDHC / SDXC.
 • Pokud máte spustitelnou (bootovatelnou) SD kartu a ve Vašem fotoaparátu nastavený příznak BOOTDISK (jež instalační program nastavuje) a přitom nemáte na paměťové kartě soubor AUTOEXEC.BIN, fotoaparát SE NESPUSTÍ! Zasekne se, dokud nevyndáte baterii.
 • Pokud fotoaparát přestane reagovat, rychle vyndejte baterii. V opačném případě může být ARM procesor v prudké smyčce a rychle se rozpálit. Vaše baterie se vybije a Váš LCD displej by mohl vykazovat změnu barev.
 • Máte-li pochybnosti, vyndejte baterii a fotoaparát restartujte.
 • A pamatujte, že tento software může poškodit nebo zničit Váš fotoaparát.

Úvod Edit

Jsou dva způsoby, jak na DSLR Canon spustit vlastní kód:

 1. Použitím aktualizačního procesu s .fir souborem, který musí být digitálně podepsán.
 2. Použitím příznaku „bootdisk“ spolu se spustitelnou (bootovatelnou) kartou: soubor autoexec.bin musí být načten a spuštěn. Tento soubor nemusí být podepsán, ale ve fotoaparátu musí být nastaven příznak „bootdisk“.

První instalace Edit

Krok 0. Stažení Edit

Krok 1. Připravení Vašeho fotoaparátu Edit

 • Plně nabijte Vaši baterii.
 • Oddělejte z Vašeho fotoaparátu všechna příslušenství (jako např. bateriový grip nebo externí blesk)
 • Ujistěte se, že máte pro první instalaci obyčejnou SD/SDHC kartu (SDXC nebude fungovat).
 • Ujistěte se, že máte čtečku SD karet; připojením fotoaparátu přes USB kabel není možné zkopírovat soubory pro Magic Lantern.
 • Pokud není verze firmwaru ve Vašem fotoaparátu shodná s tou, kterou vyžaduje Magic Lantern, aktualizujte jej:
  • pro Canon 500D / T1i / Kiss X3: aktualizujte na firmware 1.1.1
  • pro Canon 550D / T2i / Kiss X4: aktualizujte na firmware 1.0.9
  • pro Canon 60D: aktualizujte na firmware 1.1.0
  • pro Canon 600D / T3i / Kiss X5: aktualizujte na firmware 1.0.1
 • Přetočte otočný volič režimu focení na Manual (M) (550D, 600D) nebo Bulb (B) (60D)
 • Obnovte tovární nastavení fotoaparátu (Vymazat všechna nast.fotoap., na žáložce Nastavení 3 (žlutá) )

Krok 2. Instalace Edit

BootdiskEnabled
 • Zformátujte SD kartu ve fotoaparátu (Nízkoúrovňové form., na záložce Nastavení 1 (žlutá) ).
 • Rozbalte všechny soubory z Magic Lantern zip archivu na SD kartu.
 • Spusťte proces Aktualizace firmwaru; spusťte fotoaparát a vyberte Ver. firmwaru 1.x.x na záložce Nastavení 3 (žlutá).
 • Instalační program (ml-*.fir) provede dva úkony:
  • Povolí příznak BOOTDISK v NVRAM zavoláním funkce EnableBootDisk() z firmwaru Canon. Toto je jediná trvalá změna ve Vašem fotoaparátu, která může být jednoduše vrácena (viz. Odinstalování ML z fotoaparátu).
  • Udělá kartu spustitelnou (bootovatelnou) tím, že na ni zapíše řetězce BOOTDISK a EOS_DEVELOP, jak je uvedeno na stránce Bootdisk.
 • Jakmile uvidíte zelenou potvrzovací obrazovku, restartujte Váš fotoaparát. Hotovo.

Instalace Magic Lanternu na jiné karty Edit

 • Používáte-li karty SD/SDHC, můžete jednoduše zopakovat Krok 2 pro každou kartu, na níž chcete používat Magic Lantern.
 • Používáte-li karty SDXC nebo byste raději přeskočili aktualizaci firmwaru a připravili všechny Vaše karty v PC, můžete nakopírovat soubory ML na kartu a učinit ji spustitelnou (bootovatelnou) za pomoci zvláštní utility: EOScard pro Windows, MacBoot pro Mac nebo make_bootable.sh pro použití v terminálu Macu/Linuxu.

Aktualizace Magic Lanternu Edit

 • Přidejte si tuto stránku (Unified#Downloads) do záložek a pravidelně kontrolujte aktualizace.
 • Pro instalaci novější verze jen rozbalte soubory s Magic Lanternem na Vaši SD kartu a přepište jimi ty staré.

Odinstalování Magic Lanternu Edit

Neprovádějte pouze vymazání souborů Magic Lanternu z karty! Pokud to uděláte, fotoaparát při spuštění zamrzne a Vy budete muset vyndat baterii ven.

Odinstalování ML z jedné karty Edit

 • Zformátujte kartu ve Vašem fotoaparátu a restartujte jej. Váš fotoaparát při použití této karty načte originální firmware.

Odinstalování ML z fotoaparátu Edit

BootdiskDisabled
 • Za použití karty s Magic Lanternem spusťte proces Aktualizace firmwaru a postupujte podle instrukcí na obrazovce. Pro potvrzení této akce musíte po 3 sekundy podržet namáčknuté tlačítko spouště.

Řešení problémů Edit

 • Podívejte se, zda jsou všechny kryty zavřené. Fotoaparát se nespustí, pokud je některý z krytů pro SD kartu nebo baterii otevřen!
 • Pokud se fotoaparát nespustí (vypadá mrtvý), vyjměte baterii a paměťovou kartu. Pak vložte baterii zpět a zkuste fotoaparát spustit bez karty. Potom vložte do fotoaparátu naformátovanou kartu a zkuste jej spustit bez Magic Lanternu. Pouze pokud jste si jisti, že je fotoaparát v pořádku, můžete se pokusit zjistit, co je s Magic Lanternem v nepořádku.
 • NIKDY nenechávejte připravenou kartu bez fungujícího souboru autoexec.bin; pokud to uděláte, okamžitě vyndejte baterii, vypnutí fotoaparátu nestačí !!!
 • Podívejte se po odpovídajícím problému do systému pro sledování chyb; pokud nemůžete najít řešení, vytvořte nové hlášení o chybě (anglicky).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki